Verslag ALV 2013

Aanwezig: Het bestuur: Rene Landman, Annette Wolf,Hans Nijhuis, Ben Arentsen, Maurice Wolsing, Maaike van Dijkhuizen, Fabienne Streefkerk en Adri de Leeuw Leden van de wijkvereniging: Jeroen van Dijkhuizen, Mariska Rochat en Rene Evers. Afwezig met kennisgeving: Jitske v.d. Wal en Simone Tijssen Opening De voorzitter – Rene – opent om 20.10 uur de vergadering en… Lees meer »

Zwerfafval

Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand of bijvoorbeeld in natuurparken. Het is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen…. Lees meer »