Veiligheid…

Onlangs ontvingen wij van een verontruste ouder/bewoner een klacht over te hard rijdende automobilisten in onze wijk. Met name rondom de tijdstippen dat ouders hun kinderen gaan afzetten/ophalen bij de 2 basisscholen (Vita Vera en JP Thijsse school) spelen er zich soms gevaarlijke situaties af in onze wijk. Auto’s die met te hoge snelheid de… Lees meer »