Zoals iedereen inmiddels al wel zal weten, zijn er in de wijk diverse problemen met de aarding. De wijkvereniging heeft de taak op zich genomen om het eea uit te laten zoeken en heeft bij een drietal bedrijven offertes opgevraagd. Hieronder staan de brieven aan de wijkbewoners en van de gemeente en de volledige offertes van de bedrijven.

Aardingsprobleem in de wijk (vervolg)

In de afgelopen Doornenvogels hebben we je al bijgepraat over de problemen met de aarding en aardlekschakelaars in onze wijk. Ook de gemeente heeft hierop gereageerd naar een aantal huishoudens, helaas alleen niet met een positieve houding. Naar aanleiding hiervan is een gesprek met de verantwoordelijke ambtenaren gevoerd.

Dit heeft ertoe geleid dat ook bij de gemeente nu duidelijk is wat er speelt en hoe de wijkvereniging dit aanpakt. Dit gaf gelukkig een ommezwaai bij de gemeente, nu een compliment gekregen voor de aanpak die we volgen en we hebben ondersteuning van de gemeente hierbij.

Met een viertal installateurs zijn we nu in gesprek om goede offertes te krijgen voor een aantal aanpassingen die mogelijk aan de elektrische installatie gedaan moeten worden. Een onderdeel is een algemene controle met doormeten van de aardspreidingsweerstand, de aardlekschakelaars en beoordelen algemene toestand van de huidige installatie. Daarnaast prijzen voor bijplaatsen of vervangen van aardlekschakelaars en slaan van een aardsonde.

Wanneer de aardspreidingsweerstand te hoog is, zal het advies zijn om een aardsonde te laten slaan. Dit hoeft niet in ieder huis van een woonblok (of rijtje woonblokken) te gebeuren. Het laten slaan van twee sondes (aan ieder uiteinde) zou mogelijk al voldoende kunnen zijn. De kosten blijven daarmee ook beperkt door dit gezamenlijk te laten doen. Hier zal de wijkvereniging echter geen rol in spelen, dit is iets wat de buren onderling af moeten spreken.

Zodra de offertes binnen zijn zullen we deze verspreiden in de wijk, samen met een begeleidende brief van de gemeente. Voor de huurwoningen in de wijk: Vivare zal hier een uitgebreide steekproef houden om vast te stellen of dit aardingsprobleem zich ook bij deze woningen voordoet.

brief wijkvereniging.pdf (59,9 kB)

brief gemeente.pdf (286,7 kB)

 

Herziene offerte Rijkaart.pdf (3 MB)

Offerte Rijkaart.pdf (4,2 MB)

Offerte Scheer – Foppen.pdf (1 MB)

Offerte Schorpioen.pdf (8,2 kB)

Geschreven door Rene Landman