We zijn altijd op zoek naar nieuwe adverteerders !

Wijkkrant de Doornenvogel is opgemaakt in A5 formaat en verschijnt 4x per jaar in de wijk Doornenkamp in Heelsum/ Renkum. 3x per jaar is er een oplage van ongeveer 180 stuks (alleen leden en adverteerders) en 1x per jaar een oplage van 300 stuks (de gehele wijk en adverteerders).

Wij zijn blij met iedere adverteerder die het leuk zou vinden om in de Doornenvogel met zijn/haar advertentie te verschijnen. Naast de Doornenvogel is er ook nog de website (www.doornenkamp.nl) en deze is voor iedereen vrij toegankelijk.

Graag ontvangen wij uw advertentie digitaal. Indien u geen digitale versie heeft, kunnen wij een scan maken van bijvoorbeeld briefpapier waar uw logo en eventueel bedrijfsgegevens op staan. U kunt de advertentie versturen naar info@doornenkamp.nl

Iedere nieuwe adverteerder krijgt ook eenmalig 2
pagina’s tot zijn/haar beschikking om het bedrijf goed voor te stellen aan de wijkbewoners.

De tarieven per jaar :

12 cm x 9,2 cm € 40,00 1/2 A5
12 cm x 18,4 cm € 80,00 1/1 A5
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen
per e-mail
info@doornenkamp.nl
Alvast bedankt namens het bestuur van de wijkvereniging.

Geschreven door Fabienne Streefkerk