Nieuws van het Dorpsplatform

Het Dorpsplatform Renkum-Heelsum zet zich, net zoals onze wijkvereniging, samen met jou als inwoner in voor het verbeteren van onze woon- en leefomgeving. Hiervoor organiseert het dorpsplatform vijf keer per jaar een openbare vergadering waar de actuele ontwikkelingen in onze dorpen doorgenomen worden. Waar mogelijk nodigen we daar ook vertegenwoordigers van de gemeente en andere organisaties voor uit om hierop een toelichting te geven.

Naast deze vergaderingen organiseert het platform drie keer per jaar een buurtwandeling, een wandeling waar de bewoner en zijn of haar woon- en leegomgeving centraal staan. Een vertegenwoordiger van de gemeente, de wijkagent en een vertegenwoordiger van Solidez lopen ook mee. De punten die bij deze wandelingen naar voren komen, worden genoteerd en vaak zijn ze al snel door de gemeente of andere instantie aangepakt.

In de vergadering van 1 september is onder andere gesproken over het afvalbeleid dat gewijzigd gaat worden. Wethouder Wendy Ruwhof was hierbij aanwezig om een toelichting te ge-ven hoe dit nieuwe beleid, met actieve inbreng van inwoners, gestalte krijgt. Ook jij kunt jouw mening geven door op de website van de gemeente de enquête in te vullen: link
In deze vergadering is daarnaast gesproken over de bomen-kap / herplant op de Hogenkampseweg en de Nieuweweg in Renkum. De voorgenomen bebouwing op de Groene Helling (naast Dorpshuis De Hucht) is vooralsnog van de baan. De projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken.

Voor een toelichting op de bouwplannen wordt de volgende vergadering op 10 november wethouder Jasper Verstand uitgenodigd. Op die vergadering zal ook de werkgroep 6 Dorpen Schoon een toelichting geven op hun beleidsplan.
Alle vergaderingen en buurtwandelingen zijn openbaar, je bent dan ook van harte welkom om aan te schuiven.

Op 8 september heeft het Dorpsplatform een natuurwandeling langs de Heelsumse Beek gehouden. Deze beek is het afgelo-pen jaar grondig aangepast door het Waterschap Vallei en Veluwe. De wandeling werd gehouden onder de deskundige lei-ding van Gerard van Laarhoven en Ruud Schaafsma, beiden van de Bekenstichting. De wandeling was een groot succes, rond de 25 deelnemers liepen op deze prachtige avond mee om met eigen ogen te zien hoe de opgeknapte beek en de omliggende natuur er nu bij liggen en beheerd worden.

Simone Tijssen, secretaris en penningmeester van onze wijk-vereniging, is ook bestuurslid van het Dorpsplatform. Wil je meer weten van het Dorpsplatform, kijk dan op de website www.renkumheelsum.nl, of neem contact op met René via e-mail secretaris@renkumheelsum.nl

Geschreven door Rene Landman