Wijkinfo

De wijk de Doornenkamp ligt zowel in Heelsum als in Renkum. In 1984 zijn de eerste huizen gebouwd in de wijk en eind 1989 waren de ongeveer 300 woningen klaar. Grotendeels bestaat de wijk uit koopwoningen maar er zijn ook een aantal huurwoningen. De volgende straten vormen samen wijk de Doornenkamp: Bazuin, Bennekomseweg, Bram Steeflandweg,… Read more »

Latest
 • Verslag ALV 2014

  Verslag van de Algemene Ledenvergadering Woensdag 2 april 2014 Hans Nijhuis Het bestuur: Hans Nijhuis, Simone Tijssen, Fabienne Streefkerk, Jitske v.d. Wal, Ben Arentsen en Adri de Leeuw Leden van de wijkvereniging: Jeroen van Dijkhuizen, Sylvia Vink huyzen, Marcel Heuts, Mariska Rochat Afwezig met kennisgeving: Riette Wolsing, Maaike van Dijkhuizen, Simone Tijssen en Meta Vlot… Read more »

 • Winnaar

  De waterspeelplaats valt niet alleen in goede aarde bij de kinderen in onze wijk, de wijkvereniging is er ook mee genomineerd voor het “beste burgerinitiatief 2013”. Dit is een actie vanuit D66 om initiatieven vanuit burgers binnen de gemeente Renkum voor het voetlicht te brengen en om dit te stimuleren. Door alle steun (iedereen die… Read more »

 • Verslag ALV 2013

  Aanwezig: Het bestuur: Rene Landman, Annette Wolf,Hans Nijhuis, Ben Arentsen, Maurice Wolsing, Maaike van Dijkhuizen, Fabienne Streefkerk en Adri de Leeuw Leden van de wijkvereniging: Jeroen van Dijkhuizen, Mariska Rochat en Rene Evers. Afwezig met kennisgeving: Jitske v.d. Wal en Simone Tijssen Opening De voorzitter – Rene – opent om 20.10 uur de vergadering en… Read more »

 • Zwerfafval

  Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand of bijvoorbeeld in natuurparken. Het is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen…. Read more »