Wijkinfo

De wijk de Doornenkamp ligt zowel in Heelsum als in Renkum. In 1984 zijn de eerste huizen gebouwd in de wijk en eind 1989 waren de ongeveer 300 woningen klaar. Grotendeels bestaat de wijk uit koopwoningen maar er zijn ook een aantal huurwoningen. De volgende straten vormen samen wijk de Doornenkamp: Bazuin, Bennekomseweg, Bram Steeflandweg,… Lees meer »

Recente berichten
  • Verslag ALV 2013

    Aanwezig: Het bestuur: Rene Landman, Annette Wolf,Hans Nijhuis, Ben Arentsen, Maurice Wolsing, Maaike van Dijkhuizen, Fabienne Streefkerk en Adri de Leeuw Leden van de wijkvereniging: Jeroen van Dijkhuizen, Mariska Rochat en Rene Evers. Afwezig met kennisgeving: Jitske v.d. Wal en Simone Tijssen Opening De voorzitter – Rene – opent om 20.10 uur de vergadering en… Lees meer »

  • Zwerfafval

    Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, op het strand of bijvoorbeeld in natuurparken. Het is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen…. Lees meer »