De afgelopen periode is het aantal verkeerd geparkeerde auto’s in onze wijk drastisch gestegen. Verkeerd parkeergedrag veroorzaakt overlast en ergernis voor omwonenden. Daarnaast brengt het de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid voor hulpdiensten in gevaar.

woonerfOnze wijk is gebouwd in een periode waarin autobezit in de meeste gevallen beperkt was tot één auto per gezin. Het aantal parkeerplaatsen in de wijk is hierdoor vrij beperkt. Tegenwoordig heeft het gemiddelde gezin meer dan één auto wat er voor zorgt dat de beperkte aantallen parkeerplaatsen gedeeld moet worden met alle medebewoners in de wijk.

Enige jaren geleden heeft de wijkvereniging, in samenwerking met de gemeente, extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Wanneer een ieder zijn of haar auto correct in de vakken parkeert, is er voldoende ruimte voor iedereen, mogelijk betekend dit wel dat de auto iets verder van de voordeur geparkeerd moet worden.

In de praktijk blijkt dat men niet graag wil lopen. Op het moment dat de dichtstbijzijnde parkeerplaats bezet is wordt er steeds vaker gekozen om de auto voor de voordeur op de straat te plaatsen. Dit veroorzaakt, naast ergernis bij de buurtbewoners, gevaarlijke situaties voor spelende kinderen. Tevens wordt ook de toegang voor hulpdiensten belemmerd, brandweer en ambulance kunnen moeilijk op de plaats van bestemming komen doordat de weg onnodig wordt geblokkeerd.

,,Niet iedereen parkeert in de vakken. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Voor kinderen, die in een woonerf vaak op straat spelen omdat er geen trottoirs zijn, maar ook in noodgevallen. Als er auto’s buiten de vakken staan geparkeerd kan dat bijvoorbeeld de brandweer hinderen om bij brand op te kunnen treden. Een boete voor fout parkeren bedraagt €90,- excl. adm. kosten”

Bij deze wil de wijkvereniging daarom een beroep doen op alle bewoners (en bezoekers) van de Doornenkamp om ten alle tijden te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en elkaar aan te spreken op het moment dat hier niet aan wordt voldaan. Op deze wijze creëren we gezamenlijk een veilige situatie zonder onnodige ergernissen.

Namens het bestuur van de wijkvereniging dank voor uw medewerking.

Hieronder staan de wettelijk regels aangaande verkeer in woonerven met daarin het parkeerbeleid opgenomen.


 Artikel 22bis. Verkeer in woonerven en in de erven

Binnen de woonerven en de erven:

F12a           F12b

  1. Mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens toegelaten;
  2. Mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;
  3. Is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;
  4. Is het parkeren verboden, behalve :
    • op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
    • op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
  5. Mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.

Geschreven door Harm Giezen