De aanwonenden van De Kuil hebben het met geen mogelijkheid kunnen missen: ’s Morgens vroeg begonnen de machines van bouwbedrijf Dusseldorp al flink lawaai te maken. Voor de thuisblijvers tijdens de vakantie geen pretje, maar gelukkig is deze overlast grotendeels voorbij.
De pijpen voor de ondergrondse opvang zijn gelegd, er is aarde overheen gestort en momenteel wordt er hard gewerkt aan de afwerking.

Ook voor de waterspeelplaats worden de contouren al wat meer zichtbaar. In overleg tussen de gemeente en de aannemer is besloten om de plek wat meer op te schuiven naar het midden, dit om beter in te kunnen passen op de afvoer van het regenwater. Dit regenwater met meegespoeld zand en eventuele verontreiniging wordt hierdoor gescheiden gehouden van het schone grondwater dat via de handpomp in de speelplaats komt.

Al het geplande speelmateriaal hebben we kunnen aankopen, mede door de gulle bijdragen (totaal € 850,-) vanuit de wijk. Iedereen die hier aan bijgedragen heeft, heel hartelijk dank!

Naast de aanleg van de waterspeelplaats wordt natuurlijk ook het groen aangelegd. Struiken, boompjes en inzaaien van gras. De verwachting is dat half oktober “De Nieuwe Kuil” opgeleverd gaat worden. Om dit groen aan te laten slaan zal de omheining nog wat langer blijven staan.

Uiteraard zal de opening van de nieuwe kuil officieel gevierd gaan worden. Wanneer dat precies plaats gaat vinden is nog niet bekend, dat wordt nog in overleg met de gemeente en de sponsoren bepaald. Uiteraard worden de inwoners van de wijk hierbij ook uitgenodigd!

Rene Landman

Written by Rene Landman