WhatsApp Alarm Groep De Doornenkamp

Enige weken geleden hebben we in de wijk geïnventariseerd of er bij de bewoners behoefte is aan een whatsapp alarm groep. Om ons heen zie je ze steeds meer verschijnen om de veiligheid in de wijk te vergroten. Het aantal reacties was boven verwachting, binnen enkele dagen hadden we meer dan 40 aanmelding. De groep is dan ook aangemaakt en kort terug “ingewijd”:

Na enkele werd er al een eerste bericht geplaatst, een paar mensen die voor dakgoten schoonmaken aan de deur kwamen, wekten argwaan. Het is bij de politie een bekende babbeltruc om mensen geld afhandig te maken.

Deze eerste actie liep nog niet helemaal volgens de spelregels die voor een buurt Whatsapp gelden, naast de echte meldingen ontstond er flink wat discussies en vragen via de groep. Gevolg van enthousiasme zullen we maar zeggen. De spelregels om een goed werkende buurtpreventie te krijgen zijn nog eens toegelicht om herhaling te voorkomen.

Wellicht ten overvloeden: ruik je onraad, bel 112 en meld in de app zo gedetailleerd mogelijk de melding. Mede app leden plaatsen enkel berichten indien zij toegevoegde waarde hebben op het vervolg van de melding, bijvoorbeeld als de verdachten zich ondertussen in een ander deel van de wijk bevinden of wanneer je ze de wijk ziet verlaten (deze meldingen helpen de politie in hun zoektocht aangezien ze dan weten welke zoekrichting zij moeten aanhouden).

Goed om te vermelden, wat voor veel mensen onduidelijk is, is wan-neer je 112 mag bellen. In het verleden gold 112 vooral voor le-vensbedreigende situaties. Maar dit is niet het geval, 112 dient gebeld te worden wanneer een situatie aan de hand is waar direct poli-tie bij betrokken dient te worden, dus als het incident zich plaats vind. Ook vanuit de wijkagenten wordt dit zeer benadrukt, schroom miet om 112 te bellen.
Ondertussen zitten we op 79 deelnemers aan de groep. Een mooi aantal, maar meer is natuurlijk nog beter! Wilt u ook meedoen, kijk dan even op onze website (www.doornenkamp.nl) voor informatie en voor het formulier om u aan te melden.
Ondertussen zijn we ook met de gemeente bezig om bij de ingangen van de wijk bordjes geplaatst te krijgen om het dievengilde te waar-schuwen. Deze zullen begin volgend jaar geplaatst worden.

P.s. De WhatsApp groep is via de beheerders gelinkt met de WhatsApp groep van onze aangrenzende wijk Fluitersmaat. Wanneer een situatie zich voordoet welke zich mogelijk kan uitbreiden naar de andere wijk, kan wederzijds de melding worden doorgezet.

Rene Landman

Geschreven door Harm Giezen