We zijn benieuwd naar uw mening!

tevredenheidU weet namelijk het allerbeste wat goed is in onze wijk en wat beter kan. Graag horen wij van u wat uw wensen zijn voor de toekomst van De Doornenkamp. Dat kan gaan over thema’s als voorzieningen, veiligheid, het groen in de wijk, de leefbaarheid en de woningen. We stellen daarbij vragen als: Hoe blijft de wijk leefbaar? Wat zijn sterke punten die we moeten behouden? Waar liggen kansen en aandachtspunten voor nu en de komende vijftien jaar? Door mee te denken bepaalt u mee welke thema’s in het wijkbestuur worden opgepakt.

Het invullen van deze wijk tevredenheidsonderzoek enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Wij als bestuur van Wijkvereniging de Doornenkamp stellen het erg op prijs als u de tijd wil investeren en uw mening wil geven. Zodoende ons de mogelijkheid te geven te bepalen welke onderwerpen de komende jaren onze aandacht moet krijgen en we gezamenlijk kunnen werken aan een leefbare, veilige en vooral gezellige wijk.

Namens het bestuur alvast bedankt voor uw bijdrage.

Wijk tevredenheids onderzoek
Het formulier 'Wijkvisie' accepteert niet langer reacties.

Probeer contact op te nemen met de eigenaar van het formulier als je vermoedt dat dit een fout is.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Privacybeleid
https://www.gstatic.com/_/freebird/_/js/k=freebird.v.nl.v6iTHfKfKy8.O/d=1/ct=zgms/rs=AMjVe6gcrwECEQ93hvRGgLL_H23Tcv-MEw/m=viewer_base

Mocht u problemen ondervinden bij het invullen van de enquête, volg deze link of stuur een email naar de webmaster: webmaster@doornenkamp.nl

Geschreven door Harm Giezen