Bestuurslid worden van de VOH?

Het bestuur van de Vereniging Oranjedag Heelsum gaat er mee stoppen en wij van het bestuur van de wijkvereniging vinden het zonde als dit mooie initiatief ophoudt te bestaan. De vraag is of u enthousiaste mensen kent die de organisatie van de jaarlijkse Oranjedag in Heelsum wil overnemen? Neem dan contact op met ons (info@doornenkamp.nl)

Waarom stopt het huidige bestuur?
Het is goed voor Heelsum om Koningsdag te vieren in Heelsum. Het zorgt voor leven in de brouwerij, mensen uit het dorp ontmoeten elkaar, het is gezellig en sfeervol. Bovendien het is een traditie die al sinds 1926 in het dorp wordt gevierd. Voor het huidige bestuur was dat de motivatie om Koningsdag te blijven organiseren. Nu 5 jaar later er een aantal bestuursleden zijn verhuisd buiten de gemeente Renkum is het tijd om het stokje weer door te geven.

Hoe staat de vereniging er voor?
De vereniging staat er goed voor. Bijna 400 huishoudens in Heelsum en Renkum zijn lid van de vereniging en doneren samen jaarlijks zo’n 5000 euro. Samen met de sponsoring van lokale ondernemers ontstaat er elk jaar een budget dat ruim voldoende is om een leuke dag te organiseren in Heelsum. De afgelopen jaren is er regelmatig geld overgebleven dat netjes op de spaarrekening van de vereniging staat gestald voor jaren dat er meer geld nodig is.

Hoe organiseer je een Koningsdag?
Het huidige bestuur heeft een draaiboek gemaakt van de Koningsdag zoals deze nu wordt georganiseerd in Heelsum. Alle stappen die ondernomen moeten worden staan hierin beschreven. Ook onze voorgangers hebben ideeën achtergelaten hoe je een Koningsdag in Heelsum kan organiseren. Uiteindelijk ben je vrij om als bestuur zelf te kiezen hoe je invulling geeft aan de Koningsdag. Jullie kiezen zelf hoe groot of klein je het aanpakt.

Wat wordt er van mij verwacht?
Net als bij andere verenigingen spreek je als bestuur zelf af wie welke taak op zich neemt. Het huidige bestuur had een strakke taakverdeling, waarbij iedereen verantwoordelijkheden had. Een paar keer per jaar kwamen we bij elkaar om te vergaderen en te kijken hoe ver de organisatie al gevorderd was.

Hoeveel tijd kost het mij dan?
De tijd die het jou kost, zal afhankelijk zijn hoe jullie invulling gaan geven aan Koningsdag. Met de organisatie zoals Koningsdag nu wordt gevierd is elk bestuurslid een paar dagen per jaar druk. Denk dan aan de logistieke voorbereidingen, vergaderingen, opbouwen en Koningsdag zelf.

Was dat alles?
De VOH beheert al vele jaren het monument ‘Het Kanon’ in Heelsum. In september organiseren wij als bestuur de herdenking daarvoor. Omdat het om een relatief kleine herdenking gaat, zijn de werkzaamheden voor de bestuursleden hiervoor beperkt.

Ik ben geïnteresseerd, en nu?
Het huidige bestuur zal de herdenking in september nog organiseren. Daarna stoppen wij ermee. Natuurlijk leggen we dan graag alles uit aan onze opvolgers zodat zij voldoende informatie hebben om Koningsdag 2018 te kunnen organiseren. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden. Neem dan contact met ons op via het Contactformulier.

 

 

We horen graag jouw mening!

Moet de ALV digitaal blijven?