Plaatsing Whatsapp Buurtpreventie Borden

De Burgemeester (H.L.M. Bloemen) heeft tijdens de raadsvergadering van 21 december 2016 te kennen gegeven achter het burgerinitiatief “WhatsApp alarm” te staan en zegt toe waarschuwingsborden op kosten van de gemeente te laten plaatsen. In week 7 zullen daarom de borden worden geplaatst in onze wijk.

Sinds 2 november is in onze wijk “De Doornenkamp” de Whatsapp Buurtpreventie groep actief, na zeer positieve reacties op een flyer welke was bijgestoken bij de DoornenVogel. Ondertussen zijn er 88 deelnemers in de groep met een zeer verspreide verdeling over de wijk, waarmee we dus een prima dekking hebben en waarmee calamiteiten breed gemeld kunnen worden.

De volgende stap welke wij als wijkvereniging wilde gaan nemen, om de WhatsApp groep nog meer aandacht te geven, is het laten plaatsen van waarschuwingsborden bij de (hoofd)ingangen van onze wijk. Dit verzoek is weggelegd bij de gemeente welke met een voorstel kwamen om 1 bord cadeau te geven en voor de overige borden een bedrag van €50,- te vragen. Na intern beraad werd geconstateerd dat naast de 6 hoofdtoegangswegen, er nog 7 voetgangers/fietspad toegangswegen zijn in onze wijk (vooral rond het Schutterspad) welke voor personen die kwaad willen een veel beter alternatief zijn om toegang te krijgen tot onze wijk en via welke vrij ongezien de wijk ook weer verlaten kan worden. Daarmee zou het aantal borden op 13 komen waarvan de wijkvereniging er 12 zelf voor rekening zou moeten gaan nemen.

Gezien de gemeente Renkum veiligheid en handhaving hoog in het vaandel heeft staan en ook vanuit de Politie zeer positief gereageerd wordt op dit initiatief (de burgers vormen een extra toeziend oog), hebben wij als wijkvereniging aangeklopt bij “GemeenteBelangen Renkum”. Zij geven aan ook achter het initiatief te staan en verbazen van het standpunt van de gemeente en leggen daarom deze vraag aan de raad in de raadsvergadering van 21 december 2016.

Burgemeester H.L.M. Bloemen beantwoord deze vraag met de melding dat hij schrikt dat de gemeente kosten vraagt voor deze borden. Vanuit de raad komen vervolgens voorbeelden naar voren van vergelijkbare initiatieven welke zelf hebben moeten investeren in borden. De burgemeester zegt daarom toe een algemene regel op te laten nemen en de WhatsApp borden ter beschikking dienen te worden gesteld door de gemeente en niet de burger.

Na het indienen van het plaatsingsplan (zie figuur) heeft de gemeente deze week laten weten om in week 7 de borden te gaan plaatsen.

Op Woensdag 29 Maart (voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering) zal een informatieavond worden georganiseerd. Tijdens deze avond zal nogmaals kort ingegaan worden op werking van de WhatsApp groep aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Tijdens deze avond zal ook de Wijkagent aanwezig zijn om kennis te maken met de wijkbewoners en om meer toelichting te geven over hoe we gezamenlijk kunnen werken aan een veilige woonomgeving. Houd deze site in de gaten voor de details van deze avond.

We horen graag jouw mening!

Moet de ALV digitaal blijven?