Steun het Dorpsplatform!

Bent u al donateur van het dorpsplatform RenkumHeelsum? 

Formulier donateur

Het dorpsplatform zet zich samen met u in voor het verbeteren van onze woon- en leefomgeving. Hiervoor organiseert het dorpsplatform vijf keer per jaar een openbare vergadering waar de actuele ontwikkelingen in onze dorpen doorgenomen worden. Waar mogelijk nodigen we daar ook vertegenwoordigers van de gemeente en andere organisaties voor uit om hierop een toelichting te geven.

Naast deze platformvergaderingen organiseert het platform drie keer per jaar een buurtwandeling, een wandeling waar de bewoner en zijn of haar woon- en leegomgeving centraal staan. Een vertegenwoordiger van de gemeente, de wijkagent en een vertegenwoordiger van Solidez lopen ook mee. De punten die bij deze wandelingen naar voren komen, worden genoteerd en vaak zijn ze al snel door de gemeente of andere instantie aangepakt.

Om onze activiteiten voort te kunnen zetten hebben we uw steun hard nodig, meldt u daarom aan als donateur van het dorpsplatform, voor slechts €5- per jaar (meer mag natuurlijk ook).


Ja ik vind ook dat het dorpsplatform RenkumHeelsum door moet kunnen gaan met de activiteiten voor de bewoners.

Ik word donateur en maak mijn bijdrage over op rekening
NL51 INGB  0006 3927 60 t.n.v. Stichting Dorpsplatform Renkum-Heelsum.

Meld u aan door een mail te sturen naar info@renkumheelsum.nl met de vermelding: ik word donateur en maak uw bijdrage over.

Of vul het contactformulier in.
Uw bijdrage zien we graag tegemoet!

foto-flyer DPRH

We horen graag jouw mening!

Moet de ALV digitaal blijven?